غلّه – دانه امام حسین علیه السلام امام حسین

غلّه – دانه: امام حسین علیه السلام امام حسین عاجز دعا

گت بلاگز اخبار اجتماعی آموزش فنی و حرفه‌ای 3 ساله می‌شود

مدیرکل دفتر تألیف کتاب‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش گفت: از سال تحصیلی جدید، آموزش فنی‌وحرفه‌ای 3 ساله می‌شود.

آموزش فنی و حرفه‌ای 3 ساله می‌شود

آموزش فنی و حرفه ای 3 ساله می شود

عبارات مهم : آموزش

مدیرکل دفتر تألیف کتاب های فنی وحرفه ای و کاردانش گفت: از سال تحصیلی جدید، آموزش فنی وحرفه ای 3 ساله می شود.

به گزارش ایسنا، احمدرضا دوراندیش در نهمین نشست هر سال رؤسای گروه های بررسی و تحلیل محتوای آموزش وپرورش ‎که در محل مرکز رفاهی و آموزشی فرهنگیان امام سجاد (ع) برگزار شد، اظهار کرد: از سال تازه تحصیلی، آموزش فنی وحرفه ای 3 ساله می شود. ۲۵ سال از طراحی برنامه های درسی آموزش فنی وحرفه ای گذشته است که نیازمند تغییرات اساسی است.‎

آموزش فنی و حرفه‌ای 3 ساله می‌شود

وی با بیان اینکه دروس نظام آموزشی مبتنی بر استاندارد شایستگی طراحی شده است هست، گفت: عوض کردن ارزشیابی در یک کشور، باعث عوض کردن آن نظام می شود. در جهت سیاست های ابلاغی مبنی بر توجه به اشتغال در آموزش وپرورش، در روند تحصیل فنی وحرفه ای کشور هم تغییراتی به وجود آمد.

دوراندیش ادامه داد: در این دوره به تلفیق دانش و مهارت تاکید شده است و آموزش ها، آموزش های کُل نگر شده است هست. در نظام قدیم دروس مستقل داشتیم که تئوری و حرفه را از هم جدا می ساخت، ولی در کتاب های تازه دانش و مهارت تلفیق شده است و تلاش کرده ایم از حافظه محوری پرهیز شود.

مدیرکل دفتر تألیف کتاب‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش گفت: از سال تحصیلی جدید، آموزش فنی‌وحرفه‌ای 3 ساله می‌شود.

‎وی گفت: ۴۲۵ کتاب تألیف شده است که هزار مؤلف از تمامی استان ها در آن تاثیر داشته اند. این تغییرات مرتبط به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است که به بحث اشتغال، به خصوص در آموزش وپرورش تاکید دارند.

وی با اشاره به محتوای قانون پنجم توسعه، بیان کرد: آموزش وپرورش ما باید به استانداردهای بین المللی نزدیک باشد. ما باید در جهت اسنادی، بر این مدار حرکت کنیم.

دوراندیش اظهار کرد: دروس ما باید طوری تنظیم شود که استانداردهای بین المللی لحاظ شود. در این راستا باید وضع موجود آسیب شناسی می شد و مورد پژوهش قرار می گرفت که در این خصوص استاندارد شایستگی و استاندارد ارزشیابی تدوین شد.

آموزش فنی و حرفه‌ای 3 ساله می‌شود

واژه های کلیدی: آموزش | طراحی | آموزشی | استاندارد | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs