غلّه – دانه امام حسین علیه السلام امام حسین

غلّه – دانه: امام حسین علیه السلام امام حسین عاجز دعا

گت بلاگز اخبار اجتماعی کمربند 39 هزار هکتاری سبز پایتخت کشور عزیزمان ایران کجاست؟

در نخستین مناظره 6کاندیدای ریاست جمهوری مطالبی گفته شد که هر چند جهت زیاد کردن آگاهی های همگانی بسیار بافایده بودند ولی مواردی نیز گفته شد که با واقعیت ها هم خو

کمربند 39 هزار هکتاری سبز پایتخت کشور عزیزمان ایران کجاست؟

کمربند 39 هزار هکتاری سبز پایتخت کشور عزیزمان ایران کجاست؟

عبارات مهم : ایران

در نخستین مناظره 6کاندیدای ریاست جمهوری مطالبی گفته شد که هر چند جهت زیاد کردن آگاهی های همگانی بسیار بافایده بودند ولی مواردی نیز گفته شد که با واقعیت ها هم خوانی ندارد. یکی از کاندیداها در مورد میزان تحصیلات خود و حتی نام دانشگاهی که در آن درس خوانده بود صحبت می کرد. البته این مطلب را بارها گفته اند و ثابت شده است است که هیچ رابطه ای بین سطح تحصیلات و بینش وجود ندارد.

کمربند 39 هزار هکتاری سبز پایتخت کشور عزیزمان ایران کجاست؟

دیگری به آن یکی می گفت آیا نگفتید از خانواده شهید هستید البته از خانواده شهید بودن یک امتیاز است که زیاد معنوی هست. در مورد ادعاهای بدون برنامه تعدادی از نامزدها سخنان بسیاری گفته می شود به طوریکه حتی رسانه های خارجی هم اینگونه ادعاها را با چاشنی طنز به مخاطبین خود انتقال یافته می کنند که زیاد این موارد به ادعای مربوطه به ایجاد پنج میلیون شغل هست. سوای این موارد توصیه ای که دور از توجه بینندگان نماند ادعای شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران مبنی بر ایجاد 39 هزار هکتار کمربند سبز در اطراف پایتخت بود البته اقدام های سازنده ایشان به عنوان شهردار پایتخت در زمینه فعالیت های عمرانی را هیچ فرد منصفی نمی تواند نادیده بگیرد.

روزانه صدها هزار نفر از تونل توحید و تونل نیایش عبور می کنند و فضای سبز دل انگیز اطراف بزرگراه های پایتخت کشور عزیزمان ایران را می بینند و تحسین می کنند ولی ادعای شهردار مبنی بر ایجاد 39 هزار هکتار کمربند سبز در پایتخت را نمی بینند احتمالاً جناب قالیباف هم جوگیر انتخابات ریاست جمهوری شدند و در ادامه ادعای خود مبنی بر ایجاد 5/2 برابر کردن درآمد سرانه و… میدان را مناسب دانستند که چنین ادعایی بکنند. حال اینکه این 39 هزار هکتار کجا هست؟ این را مردم باید بروند و پیدا کنند؟ آنچه از جنگل کاری های اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران مشاهده می شود و حتی از هواپیما و یا اینترنت قابل دیدن هستند آن چیزی نیست که در وقت ایشان به وجود آمده باشد. البته ایشان ممکن است که اشتباه هم نگفته باشد یعنی برابر با 39 هزار هکتار کمربند سبز در پایتخت کشور عزیزمان ایران درخت کاشته شده است است ولی اینکه این درخت کاری ها به ایجاد کمربند سبز انجامیده باشد مشاهدات عینی چنین چیزی را تایید نمی کند اگر پایتخت کشور عزیزمان ایران دارای 39 هزار هکتار کمربند سبز است باید دیده شود.

در نخستین مناظره 6کاندیدای ریاست جمهوری مطالبی گفته شد که هر چند جهت زیاد کردن آگاهی های همگانی بسیار بافایده بودند ولی مواردی نیز گفته شد که با واقعیت ها هم خو

در غرب پایتخت جز جنگل چیتگر چیزی نیست. در شرق پایتخت کشور عزیزمان ایران هم جنگل کاری های سرخ حصار و لویزان وجود دارد که آن هم مربوط به چند دهه پیش هست. ولی این نکات شاید تا اینجا آن چنان اهمیتی نداشته باشد ولی عدم تصویر العمل 5 نامزد دیگر ریاست جمهوری و سکوت مطلق آنان جای پرسش فراوان دارد، گویی تعدادی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از این دلواپس بودند که اگر در مورد درست یا نادرست بودن آمار ارائه شده است به وسیله شهردار پایتخت مطلبی بگویند او نیز آنها را مورد پرسش های مشابهقرار خواهد داد و اینجاست که پی می بریم که آنچه در این جمعه بازار فراموش شده است حق دانستن مردم است.

اخبار اجتماعی – آفتاب یزد

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | کمربند | ریاست جمهوری | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs