غلّه – دانه امام حسین علیه السلام امام حسین

غلّه – دانه: امام حسین علیه السلام امام حسین عاجز دعا

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تحقیق و تفحص از نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها کلید خورد

طرح تحقیق و تفحص از نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها و هزینه کرد منابع حاصل از آن در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.

تحقیق و تفحص از نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها کلید خورد

تحقیق و تفحص از نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها کلید خورد

عبارات مهم : یارانه

طرح تحقیق و تفحص از نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها و هزینه کرد منابع حاصل از آن در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.

احمد انارکی در گفت وگو با ایسنا در تشریح جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: درجلسه امروز که با حضور مدیر شرکت هدفمندی یارانه ها برگزار شد، بعد از استماع نظرات نمایندگان درخواست کننده تحقیق و تفحص و پاسخ های مدیر شرکت هدفمندی یارانه ها در خصوص تحقیق و تفحص از این شرکت رای گیری شد و در نهایت به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید.

تحقیق و تفحص از نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها کلید خورد

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با توجه به اینکه در هدفمندی یارانه ها دستگاه های مختلفی نظیر وزارت نفت درگیر هستند مقرر شد این تحقیق و تفحص تنها از شرکت هدفمندی انجام نشود و به شکل جامع تری از همه دستگاه های درگیر اجرای این طرح نیز صورت گیرد و در صورتی که این طرح در جلسه علنی مجلس به تصویب نمایندگان برسد بر اساس قانون بعد از تشکیل هیأت تحقیق و تفحص شش ماه وقت جهت انجام آن و ارائه گزارش به صحن مجلس آینده نگری شده است است.

نماینده کرمان در خصوص اهداف این تحقیق و تفحص گفت: بعضی از نمایندگان معتقدند میزان درآمد و هزینه کرد هدفمندی یارانه ها به خصوص از محل زیاد کردن قیمت حامل های سوخت و انرژی بیش از رقم اعلامی از سوی دولت است لذا جهت شفافیت در این بحث درخواست تحقیق و تفحص دادند؛ البته دولت بارها این رقم را اعلام نموده و به تفسیر درآمد و هزینه کرد منابع هدفمندی را مشخص کرده است.

طرح تحقیق و تفحص از نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها و هزینه کرد منابع حاصل از آن در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.

واژه های کلیدی: یارانه | اقتصادی | کمیسیون | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs