غلّه – دانه امام حسین علیه السلام امام حسین

غلّه – دانه: امام حسین علیه السلام امام حسین عاجز دعا

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آیا هیچ اصولگرایی از قالیباف حمایت می کند؟

قالیباف تنها مانده هست. اصولگرایان معتدل پشت روحانی، اصولگرایان تندرو پشت رییسی و اصولگرایان سنتی پشت میرسلیم هستند. او هیچ سهمی از کلمه‌ای به نام «حمایت» در جا

آیا هیچ اصولگرایی از قالیباف حمایت می کند؟

آیا هیچ اصولگرایی از قالیباف حمایت می کند؟

عبارات مهم : انتخابات

قالیباف تنها مانده هست. اصولگرایان معتدل پشت روحانی، اصولگرایان تندرو پشت رییسی و اصولگرایان سنتی پشت میرسلیم هستند. او هیچ سهمی از کلمه ای به نام «حمایت» در جامعه اصولگرایی ندارد. سهم اندکی هم که در گذشته داشته حالا به سبد رای رقبایش رفته و روزها را جهت او سخت تر کرده هست.

تندروي هايش در مناظره هاي انتخاباتي صداي اصولگرايان را هم در آورده است تا او در جامعه اصولگرايي صفت «تنهاترين» را با خود داشته باشد.

آیا هیچ اصولگرایی از قالیباف حمایت می کند؟

اصولگرايي اين روزها تكه تكه شده است هست. اصولگرايان سنتي، اصولگرايان معتدل و اصولگرايان تندرو تقسيم بندي ظاهري اين روزهاي اصولگرايان هستند ولی همين تقسيم بندي هاي اصلي هم در نهايت به چندين زيرمجموعه ديگر تقسيم شده است اند؛ زيرمجموعه هايي كه نه تنها از مجموعه خودشان حرف شنوي ندارند بلكه در ميان خودشان هم پر از اختلاف شده است اند.

كار از دوره محمود احمدي نژاد هم سخت تر شد. روزهايي كه احمدي نژاد مرد مورد حمايت جامعه اصولگرايي با آنچه اصولگرايان مي درخواست کردند تفاوت هاي چشمگيري پيدا كرد و همين عنوان هم سرعت چند دسته شدن اصولگرايان را بيشتر كرد.

قالیباف تنها مانده هست. اصولگرایان معتدل پشت روحانی، اصولگرایان تندرو پشت رییسی و اصولگرایان سنتی پشت میرسلیم هستند. او هیچ سهمی از کلمه‌ای به نام «حمایت» در جا

حالا ولی اصولگرايان در روزهاي سخت تري به سر مي برند. انتخابات رياست جمهوري پيشين را باختند و بعد از آن هم انتخابات مجلس را در سخت ترين شكل ممكن به حريف باختند همين هم شد كه تمام تلاش ارزش را كردند تا شايد اين بار بتوانند به يك گزينه واحد برسند. سازوكار جمنا كه راه اندازي شد همه چيز از ابتدا مشخص بود. واضح بود كه اصولگراياني كه در تمام اين سال ها نتوانسته بودند به يك گزينه واحد برسند در روزهايي كه شرايط آنها سخت تر هم شده است نخواهند توانست به يك گزينه واحد برسند. با اين همه تمام تلاش ارزش را كردند تا با يك گزينه دهان پر كن به ميدان بيايند. گزينه مورد نظر هم «ابراهيم رييسي» بود؛ مردي كه براي اصولگرايان مي توانست يك گزينه مناسب باشد.

چرا قاليباف نه؟

اما در ميان بدشانس ترين صورت هاي اصولگرا كه سوداي رياست جمهوري در سر داشتند، محمدباقر قاليباف از همه بدشانس تر بود. نه ٨٤ و نه ٩٢ او صورت محبوب دولتي ها نبود. اين بار ولی در روزهايي كه بسياري اين تحليل را داشتند كه اصولگرايان صورت اي براي انتخابات رياست جمهوري ندارند، قاليباف اين انتظار را داشت تا او صورت مورد حمايت اصولگرايان در اين انتخابات شود. با اين همه وحشت باخت دوباره در انتخابات اصولگرايان را از گزینش يك صورت تكراري شكست خورده در دو انتخابات واداشت و همين باعث شد تا آنها سراغ صورت اي جديد همچون ابراهيم رييسي بروند؛ فردي كه شايد بتواند در مناظره هاي انتخاباتي و وعده هايش آنقدر بدرخشد كه براي انتخابات شانس داشته باشد. هر چند كه قاليباف هم جزو پنج كانديداي ابتدايي جمنا بود ولی ناگفته مشخص بود كه براي جمنا «رييسي» اهميتي بيش از «قاليباف» دارد. همين هم شد كه قاليباف شد مرد تنهاي اصولگرايي.

حمايت جبهه پايداري و برخي مراجع از رييسي

آیا هیچ اصولگرایی از قالیباف حمایت می کند؟

شوك ديگري كه به قاليباف وارد شد حمايت هاي ساير جريان هاي اصولگرا از ابراهيم رييسي رقيب درون جناحي او بود. بعد از آنكه قاليباف براي سخنراني انتخاباتي به قم رفت و مراجع آنچنان تمايلي براي ديدار با او نشان ندادند و سخنراني هايش در اين شهر با سردي كامل برگزار شد، برخي از مراجع تقليد و جامعه مدرسين حوزه علميه قم هم ترجيح دادند از ابراهيم رييسي حمايت كنند. اين ولی پايان روزهاي بي حمايتي قاليباف نبود.

جبهه پايداري تنها گروهي بود كه قاليباف هنوز اندك اميدي به حمايت از سوي آنها داشت آن هم در شرايطي كه نگاه ها، بیانات و وعده هايش شباهت عجيبي به آنها پيدا كرده بود. ولی جبهه پايداري هم ابراهيم رييسي را «اصلح» دانست.

قالیباف تنها مانده هست. اصولگرایان معتدل پشت روحانی، اصولگرایان تندرو پشت رییسی و اصولگرایان سنتی پشت میرسلیم هستند. او هیچ سهمی از کلمه‌ای به نام «حمایت» در جا

اخبار سیاسی – اعتماد

واژه های کلیدی: انتخابات | انتخابات مجلس | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs