غلّه – دانه امام حسین علیه السلام امام حسین

غلّه – دانه: امام حسین علیه السلام امام حسین عاجز دعا

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تحمل شکست سخت است, از بازنده‌ها صورت نسازید ، کنایه توئیتری معاون سیاسی دفتر روحانی به اصولگرایان

معاون سیاسی دفتر مدیر جمهوری گفت: جمع آراءدوستان اصولگرادر۹۶ازجمع آراءمتعلق به همه آنان در۹۲کمتراست.

تحمل شکست سخت است, از بازنده‌ها صورت نسازید ، کنایه توئیتری معاون سیاسی دفتر روحانی به اصولگرایان

کنایه توئیتری معاون سیاسی دفتر روحانی به اصولگرایان؛تحمل شکست سخت است/از بازنده ها صورت نسازید

عبارات مهم : ایران

معاون سیاسی دفتر مدیر جمهوری گفت: جمع آراءدوستان اصولگرادر۹۶ازجمع آراءمتعلق به همه آنان در۹۲کمتراست.

حمید ابوطالبی امروز در حساب توئیتیری خود نوشت:

تحمل شکست سخت است, از بازنده‌ها صورت نسازید ، کنایه توئیتری معاون سیاسی دفتر روحانی به اصولگرایان

۱)جمع آراءدوستان اصولگرادر۹۶ از جمع آراءمتعلق به همه آنان در۹۲کمتراست؛ این نشان میدهدکه آنان هم در انتخابات شکست خورده اند و هم درپایگاه اجتماعی؛

۲)آراء اینان آراءطیفی رنگارنگ است،که این بار ناپایدار و جبری، پشت سر یک فرد غیرسیاسی قرار داده شد و نمی توان آن را شخصی و جزو ویژگیهای آن کاندیدا دانست؛

معاون سیاسی دفتر مدیر جمهوری گفت: جمع آراءدوستان اصولگرادر۹۶ازجمع آراءمتعلق به همه آنان در۹۲کمتراست.

۳)این دوستان خودرا نماد اسلام و ارزشهای آن پنداشته و مجاز می دانند تا در کارزار انتخابات بیشترین بهره را ازدین برده و هر فاجعه ای!!را توجیه دینی نمایند؛

۴)در کنار توجیه دینی مجازند مخالفین خودرا به بی دینی، توده واری، رای حلال و رای حرام و… متهم کنند؛ که البته پایتخت کشور عزیزمان ایران پاسخ ارزش رادر۹۴ و کشور عزیزمان ایران در۹۶ داد؛

۵)دوستان: جنبش زیاد دوقطبی درکشور، به مصلحت ملی نیست؛ کشور، یک ملت، یک رهبر، یک دولت دارد، به نتیجه های انتخابات و دولت مشروع برآمده از آن متعهد بمانیم؛

تحمل شکست سخت است, از بازنده‌ها صورت نسازید ، کنایه توئیتری معاون سیاسی دفتر روحانی به اصولگرایان

۶)تحریک، راه دوام آراء شما نیست؛ راه نگهداشتن هواداران نیست؛ راه ماندن در عالم سیاست وسیاست ورزی نیست؛ باید اخلاق و اعتماد به ملت را پیشه کنیم؛

۷)درهیچ کجای دنیا دوباره پشت سرشکست خورده ها قرارنمی گیرند؛ رسم است که آن کاندیداها، مسئولیت شکست رابه عهده گرفته و از عالم سیاست خداحافظی کنند؛

معاون سیاسی دفتر مدیر جمهوری گفت: جمع آراءدوستان اصولگرادر۹۶ازجمع آراءمتعلق به همه آنان در۹۲کمتراست.

۸)به دفعات، در سپهرسیاست ایران، حضور چندباره کاندیداهای شکست خورده، آزموده شده است است؛باور کنید مردمان در سیاست ورزی واکنش‌ها یکسان و شباهت های زیادی دارند.

۹)البته درسیاست، تحمل شکست های مکرر درپایگاه اجتماعی و انتخابات وکاندیداها سخت هست؛ تنها، عوض کردن رویکرد تئوریک و عملی می تواند باعث بازسازی شود؛

تحمل شکست سخت است, از بازنده‌ها صورت نسازید ، کنایه توئیتری معاون سیاسی دفتر روحانی به اصولگرایان

۱۰)شمادوستان، هیچگاه از واقعیت سیاست درس نگرفته و همواره شکست خورده اید؛ صورت سازی مجدد از کسانی که در نزد مردم بازنده شده است اند، یک خطای استراتژیک است

۱۱)درس مسابقه در سیاست:تمکین نتیجه انتخابات؛ بررسی دلائل شکست و درس از آن؛ بازسازی شرائط حضور مجدد؛ احترام به افکارعمومی؛ و تغییرگفتمان و اشخاص اصلی

جماران

واژه های کلیدی: ایران | سیاست | سیاسی | انتخابات | شکست خورده | نتیجه انتخابات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs